หมวดหมู่ : ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย : chainarong_s
อ่าน : 723
จันทร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564