ชื่อ - นามสกุล :นายบูรพา ใสสะอาด
ตำแหน่ง :พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :พนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร 232 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
Telephone :042-419191
Email :sakhraihospital@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานรักษาความปลอดภัย