ชื่อ - นามสกุล :นายอาคม สิงห์หาพรม
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยช่างทั่วไป
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :sakhraihospital@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยช่างทั่วไป