ชื่อ - นามสกุล :นายบุญสม เวียงคำ
ตำแหน่ง :พนักงานช่วยเหลือคนไข้
หน้าที่หลัก :พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานช่วยเหลือคนไข้