ชื่อ - นามสกุล :นางสุพรรษา พิมพ์บึง
Mrs.Supunsa Pimbueng
ตำแหน่ง :นวก.สาธารณสุชปฏิบัติการ
Public Health Technical Office,Practition level
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : นวก.สาธารณสุชปฏิบัติการ