ชื่อ - นามสกุล :ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา
Dr.Thirampa Luphomma
ตำแหน่ง :ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Dentist, Senior profressional level
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ