ชื่อ - นามสกุล :นายวสันต์ โมสืบแสน
ตำแหน่ง :พนักงานซักฟอก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานซักฟอก