ชื่อ - นามสกุล :นางจินัดดา น้อยตะริ
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานจ่ายกลาง
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าหน่วยงานจ่ายกลาง
กลุ่ม / แผนก : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าหน่วยงานจ่ายกลาง