ชื่อ - นามสกุล :นายนรุตม์ โคตรชมภู
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ