ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ประกายทิพย์ พรหมสูตร
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและห้องคลอด
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน