ชื่อ - นามสกุล :นายปรีชา กุลชัยภูมิ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042-419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป