ชื่อ - นามสกุล :น.ส.อุษา สักเสิม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :232 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
Telephone :042-419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี