ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ปาจรีย์ โคตรชมภู
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :232 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
Telephone :042-419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : พยาบาลวิชาชีพ