ชื่อ - นามสกุล :น.ส.อาภาภรณ์ ชิณวงค์
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ที่อยู่ :232 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
Telephone :042-419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ