ชื่อ - นามสกุล :นายพูล แสงไสย์
ตำแหน่ง :คนสวน
หน้าที่หลัก :คนสวน
ที่อยู่ :232 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
Telephone :042-419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : คนสวน