ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ลำดวน รัตนะเสน
Ms.Lamduan Rattanasen
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยทันตแพทย์
Dental Assitant
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยทันตแพทย์
ที่อยู่ :232 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
Telephone :042-419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยทันตแพทย์