ชื่อ - นามสกุล :นายอลงกฏ ดอนละ
ตำแหน่ง :นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร