ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
แผนผังหน่วยงาน
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
Click ดูประวัติ
นางณัชชา เดชชาตรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
Click ดูประวัติ
นางประกายดาว ดอนละ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกนาฎ ตุระคะวินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุคนธา โชติวัฒนปรีชากุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานคลีนิคให้คำปรึกษา
Click ดูประวัติ
นางทัศนีย์ภรณ์ ตุ้มมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรประทุม พะโคดี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณี ชาวสระใคร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวลำพูน ปัญญาศิริ
พนักงานบัตรรายงานโรค
Click ดูประวัติ
นางสาวสินจัย โกษารัตน์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงษ์ สลักษร
พนักงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 : กลุ่มงานการแพทย์
3 : กลุ่มงานการพยาบาล
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : งานยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ
6 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
7 : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
8 : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
9 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
10 : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
11 : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
13 : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
14 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
15 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
16 : งานประกันสุขภาพ
17 : กลุ่มงานรังสีวิทยา(X-Ray)