ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มงานทันตกรรม
Click ดูประวัติ
ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา
Dr.Thirampa Luphomma
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Dentist, Senior profressional level
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
Click ดูประวัติ
ทพญ.ธมนวรรณ ชาฎา
Dr.Tamonwan Chada
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
Denist,Practitioner level
Click ดูประวัติ
นางสุพรรษา พิมพ์บึง
Mrs.Supunsa Pimbueng
นวก.สาธารณสุชปฏิบัติการ
Public Health Technical Office,Practition level
Click ดูประวัติ
นางศุภิสรา สีกล่ำ
Mrs.Suphissara Seeklam
ผู้ช่วยทันตแพทย์
Dental Assistant
Click ดูประวัติ
น.ส.ลำดวน รัตนะเสน
Ms.Lamduan Rattanasen
ผู้ช่วยทันตแพทย์
Dental Assitant
ผู้ช่วยทันตแพทย์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 : กลุ่มงานการแพทย์
3 : กลุ่มงานการพยาบาล
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : งานยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ
6 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
7 : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
8 : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
9 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
10 : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
11 : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
13 : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
14 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
15 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
16 : งานประกันสุขภาพ
17 : กลุ่มงานรังสีวิทยา(X-Ray)