ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มงานการพยาบาล
Click ดูประวัติ
นางวัชราภรณ์ ผิวเหลือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
Click ดูประวัติ
นางณัชชา เดชชาตรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
Click ดูประวัติ
น.ส.ประกายทิพย์ พรหมสูตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Click ดูประวัติ
นางจินัดดา น้อยตะริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานจ่ายกลาง
Click ดูประวัติ
นางสาวสุคนธา โชติวัฒนปรีชากุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานคลีนิคให้คำปรึกษา
Click ดูประวัติ
นางทัศนีย์ภรณ์ ตุ้มมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 : กลุ่มงานการแพทย์
3 : กลุ่มงานการพยาบาล
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : งานยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ
6 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
7 : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
8 : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
9 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
10 : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
11 : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
13 : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
14 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
15 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
16 : งานประกันสุขภาพ
17 : กลุ่มงานรังสีวิทยา(X-Ray)