ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
แผนผังหน่วยงาน
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
Click ดูประวัติ
น.ส.ประกายทิพย์ พรหมสูตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Click ดูประวัติ
นางสาวโยทะกา อุ่นพรมมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวเยาวภา ใคร่นุ่มภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสุณัฏฐา เหล่าศิริวิจิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางจุฑารัตน์ เพ็งพา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายนรุตม์ โคตรชมภู
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายธฤต ศรีชมภู
พนักงานเปล
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 : กลุ่มงานการแพทย์
3 : กลุ่มงานการพยาบาล
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
7 : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
8 : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
9 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
10 : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
11 : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
13 : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
14 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
15 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
16 : งานประกันสุขภาพ
17 : กลุ่มงานรังสีวิทยา(X-Ray)
18 : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ