ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
แผนผังหน่วยงาน
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวณีย์ แสงบุราณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางศุภนิดา ทัพโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click ดูประวัติ
น.ส.อาภาภรณ์ ชิณวงค์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธัญญารัตน์ เสวตวงษ์
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
สุรางรัตน์ นนทปัญญา
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
น.ส.วรรัตน์ สมบัติ
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
น.ส.เกษรา สุขวงษ์
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
น.ส.ปาจรีย์ โคตรชมภู
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวนวพร พิสัยสวัสดิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
น.ส.สายสินธ์ ชำนิพันธ์
พนักงานบริการ
Click ดูประวัติ
นายบุญสม เวียงคำ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 : กลุ่มงานการแพทย์
3 : กลุ่มงานการพยาบาล
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
7 : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
8 : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
9 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
10 : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
11 : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
13 : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
14 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
15 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
16 : งานประกันสุขภาพ
17 : กลุ่มงานรังสีวิทยา(X-Ray)
18 : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ