ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายปรีชา กุลชัยภูมิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัตรา ปัญญากุล
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายชัยณรงค์ สีเงิน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
Click ดูประวัติ
นายหนูไกร แก้วกาหลง
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางสาวอมร พรมสมบัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นายพิษณุ สีกล่ำ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
น.ส.อุษา สักเสิม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นายนิรันดร์ ขมิ้นเขียว
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางสาวระเบียบ ตาตะมิ
พนักงานสถานที่
Click ดูประวัติ
นายพยอม แก้วสาร
พนักงานสถานที่
Click ดูประวัติ
นายอาคม สิงห์หาพรม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายบูรพา ใสสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Click ดูประวัติ
นายพูล แสงไสย์
คนสวน
คนสวน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 : กลุ่มงานการแพทย์
3 : กลุ่มงานการพยาบาล
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : งานยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ
6 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
7 : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
8 : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
9 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
10 : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
11 : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
13 : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
14 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
15 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
16 : งานประกันสุขภาพ
17 : กลุ่มงานรังสีวิทยา(X-Ray)