ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
หมวดหมู่ : ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : [323] : เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลสระใคร
โดย : chainarong_s
เข้าชม : 260
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถเข้าดูหรือตรวจสอบได้ ประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในปี 2564 ดัชนีชี้วัดด้านความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ข้อ EB 3 หน่วยงานมีรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
  งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสระใคร ต่อไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/มี.ค./2565
      รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างด้วยงบดำเนินงานและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4/มี.ค./2565
      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 3/มี.ค./2565
      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 3/มี.ค./2565
      ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลสระใคร ขนาดพื้นที่ ๕๑ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/ก.พ./2565