ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
4/ม.ค./2565 : สาระความรู้
การแต่งกาย ( 1342 / )
    

การแต่งกาย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ส.ค./2564 : สาระความรู้
การการรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ ต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( 2697 / )
    

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Studies)มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ ต่อระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังผล

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7/ส.ค./2563 : สาระความรู้
นวัตกรรม / CQI เรื่อง Sakhrai Selfcare Application (SSA) ( 3272 / )
    

ชื่อผลงานนวัตกรรม : Sakhrai Selfcare Application (SSA)
คำสำคัญ : ออกกำลังกาย, Selfcare Application, สร้างเสริมสุขภาพ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2563 : สาระความรู้
งานวิจัย / R2R เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ( 3901 / )
    

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย


THE FACTORS RELATED TO SEEKING TREATMENT AT A HOSPITAL
IN STROKE PATIENTS
SAKHRAI DISTRICT, NONGK

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
7/ส.ค./2563 : สาระความรู้
งานวิจัย / R2R เรื่องความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ( 2467 / )
    

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
Knowledge and Behavior for control and prevention in Diarrhea
Sakhrai Hospital , Nongkhai Province

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/ม.ค./2562 : สาระความรู้
สไลด์โรคมุ่งเน้นTB ( 7265 / )
    

สไลด์โรคมุ่งเน้นTB


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ม.ค./2562 : สาระความรู้
สไลด์โรคมุ่งเน้นDiarrher ( 6985 / )
    

สไลด์โรคมุ่งเน้นDiarrher


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ม.ค./2562 : สาระความรู้
สไลด์โรคมุ่งเน้นARV ( 6115 / )
    

สไลด์โรคมุ่งเน้นARV


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ม.ค./2562 : สาระความรู้
สไลด์โรคมุ่งเน้นอุจจาระร่วง ( 6155 / )
    

สไลด์โรคมุ่งเน้นอุจจาระร่วง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ม.ค./2562 : สาระความรู้
สไลด์โรคมุ่งเน้นSepsis ( 5786 / )
    

สไลด์โรคมุ่งเน้นSepsis


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>