ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
  

  หมวดหมู่ องค์กรแพทย์
เรื่อง : เรียนรู้มาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับที่ 4)
โดย : Admin
อังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 998 ดาวน์โหลด : 0
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 8.22 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

    มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการพัฒนาและการประเมินโรงพยาบาลทั้งองค์กร ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรงพยาบาล
ทุกระดับ โดยเนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมการบริหารโรงพยาบาล การจัดการระบบงานสำคัญ กระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื้อหาในมาตรฐานทั้ง 4 ตอนได้มีการแบ่งเป็นบท โดยในหน้าแรกของ
แต่ละบท ได้มีการสรุปเนื้อหาจัดทำเป็นแผนภาพไว้เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาภายใน
บทนั้นๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดหมวดหมู่ของทุกส่วนในมาตรฐานโดยมีการกำหนดและเรียงลำดับรหัสของ
แต่ละตอน บท และข้อกำหนด เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น
    เนื้อหาของเกณฑ์ในมาตรฐานฉบับที่ 4 ได้มีการปรับเปลี่ยนจากฉบับที่ 3 ในหลายประเด็นโดยเนื้อหาที่
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมจะแสดงด้วยตัวอักษรสีฟ้า ผู้ใช้มาตรฐานสามารถดูรหัสของเกณฑ์ในมาตรฐานฉบับที่ 4
เทียบกับฉบับที่ 3 ได้จากตารางเปรียบเทียบในภาคผนวก
    มาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้กับสถานพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาลได้โดยเน้นการนำข้อกำหนด
ในตอนที่ 1 และตอนที่ 4 มาใช้และเลือกข้อกำหนดในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เท่าที่เกี่ยวข้องมาใช้
องค์กรแพทย์ 5 อันดับล่าสุด

      เรียนรู้มาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับที่ 4) 13/เม.ย./2564
      การทบทวนทางคลินิก 5/ส.ค./2561
      การพัฒนาระบบงานตามข้อเสนอแนะ 5/ส.ค./2561
      บุรณาการ2P Safety สู่ระบบงานสำคัญ 5/ส.ค./2561